Instagram Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram ads

Instagram Ads Services

Instagram คือหนึ่งในแพลตฟอร์มโฆษณาบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสมาชิกมากกว่า 400-500 ล้านคน ธุรกิจสามารถแชร์เรื่องราวของตนกับผลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากได้ในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์และคุณภาพ ช่วยกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มลูกค้า และแชร์เรื่องราวของคุณกับกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสูง 

โฆษณาบน Instagram มีรูปแบบที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นสะดุดตา และจัดแสดงอยู่ท่ามกลางภาพถ่ายที่ให้แรงบันดาลใจ

โฆษณา Instagram Ads

หลักการทำงานของ Instagram Ads จะมีการแสดงโฆษณาหลากหลายรูปแบบ อาทิ แสดงผลแบบ 1  รูปภาพ (Image Ads) , โฆษณาแบบหลายๆ ภาพ  (Carousel Ads) และ วิดีโอ (Video Ads) เป็นต้น ไปยังผู้ใช้งาน Instagram ตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่ง Instagram ads จะแสดงให้เห็นอยู่ตรง News Feed และ Stories ของ Instagram ของผู้ใช้ทุกคนที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาใว้

1.รายละเอียดของการให้บริการ

 • บริการสร้างโฆษณาใน Instagram Ads ไม่จำกัด ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสินค้าและบริการ
 • ครอบคลุมทุกรูปแบบการโฆษณา (Advertising Objectives) ประกอบด้วย จำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ (Clicks to Website) , การติดตั้งแอพ (App Installs) และ การรับชมวิดีโอ (Video Views)
 • การแสดงผลของโฆษณาจะแสดงทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์, iPad, Tablets และ Smart phone ทุกระบบ
 • บริการดูแลโฆษณาใน Instagram Ads. ตลอดอายุการให้บริการ
 • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโฆษณา ได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ,  พฤติกรรม, การศึกษา และการทำงาน เป็นต้น
 • ขั้นตอนการโฆษณาบน Instagram ทางทีมงานปฏิบัติตามกฏและเงื่อนไขของ Instagram อย่างเคร่งครัด
 • ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ โดยแจ้งงบประมาณให้กับทางเราทราบ
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
 • ทางเราเป็นผู้บริหารจัดการประเภทการชำระค่าโฆษณาให้เหมาะสม อาทิ การประมูลราคาต่อการเห็นโฆษณาหนึ่งพันครั้ง (CPM) , การประมูลราคาต่อคลิก (CPC) เป็นต้น
 • รายงานผลการโฆษณา สถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกๆ 2-4 สัปดาห์

2.วัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Advertising Objectives)

เมื่อคุณสร้างโฆษณา สิ่งแรกที่ต้องทำคือเลือกวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่คุณเลือกจะสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณโดยรวม ซึ่ง Instagram มีวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหลายแบบที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ วัตถุประสงค์ในการโฆษณาคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้คนทำเมื่อเห็นโฆษณาของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงเว็บไซต์ให้ผู้คนที่สนใจธุรกิจของคุณเห็น คุณสามารถสร้างโฆษณาที่จะกระตุ้นให้ผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณได้

IG Advertising Objectives

ทางเน็กซ์ทริกซ์มีบริการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโฆษณาที่ต้องการ ประกอบด้วย 11 ประเภท คือ 

2.1.การรับรู้ (Awareness)

วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

 • 1.การรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณโดยการเข้าถึงคนที่น่าจะสนใจแบรนด์ดังกล่าวมากกว่า
 • 2.การเข้าถึง (Reach) แสดงโฆษณาต่อผู้คนให้ได้มากที่สุด 

2.2.การพิจารณา (Consideration)

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเริ่มคิดถึงธุรกิจของคุณและมองหาข้อมูลเพิ่มเติม

1.จำนวนผู้เข้าชม (Traffic) เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมที่ส่งไปยังปลายทางทั้งในและนอก Instagram เช่น เว็บไซต์ แอพ หรือการสนทนาใน Messenger 

2.การมีส่วนร่วม (Engagement) เพิ่มจำนวนคนที่จะเห็นและมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือเพจของคุณ โดยการมีส่วนร่วมนั้น หมายถึง การแสดงความคิดเห็น การแชร์ การกดถูกใจ การตอบเข้าร่วมงานกิจกรรม และการขอรับข้อเสนอ เป็นต้น แบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้

 • 2.1.การมีส่วนร่วมกับโพสต์ (Post engagement)
 • 2.2.จำนวนการกดถูกใจเพจ (Page likes)
 • 2.3.การตอบรับงานกิจกรรม (Event responses)

3.จำนวนการติดตั้งแอพ (App installs) เพิ่มจำนวนผู้ที่ติดตั้งแอพของคุณ โดยส่งผู้คนไปยัง App Store ที่พวกเขาสามารถดาวน์โหลดแอพของคุณได้

4.จำนวนการรับชมวิดีโอ (Video views) เพิ่มจำนวนคนที่มาดูวิดีโอของคุณ โดยการโปรโมทวิดีโอเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงาน การเปิดตัวสินค้า หรือเรื่องราวของลูกค้าเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

5.การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead generation) เก็บข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย เช่น ที่อยู่อีเมล จากผู้คนที่สนใจแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ

6.ข้อความ (Messages) กระตุ้นให้ผู้คนส่งข้อความถึงธุรกิจของคุณมากขึ้นใน Messenger หรือ WhatsApp


2.3.คอนเวอร์ชั่น (Conversion)

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจของคุณทำการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของคุณ

1.คอนเวอร์ชั่น (Conversions) กระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการที่สำคัญบนเว็บไซต์ แอพ หรือใน Messenger เช่น เพิ่มข้อมูลการชำระเงินหรือทำการซื้อ ใช้พิกเซลของ Instagram หรือเหตุการณ์ในแอพเพื่อติดตามคอนเวอร์ชั่นการวัดผล

2.การขายแค็ตตาล็อก (Catalog sales) สร้างโฆษณาที่จะแสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกของคุณโดยอัตโนมัติตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

3.การเยี่ยมชมหน้าร้าน (Store visits) โปรโมทตำแหน่งที่ตั้งของร้านหรือธุรกิจของคุณต่อคนที่อยู่ใกล้เคียง  ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาเยี่ยมชมหน้าร้านของคุณเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: การโฆษณา Instagram Ads นี้ไม่ได้วัดที่จำนวนคนกด Follow แต่วัดที่จำนวนคนที่เห็นโฆษณาและคลิกโฆษณา ส่วนการกด Follow เป็นสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ Instagram แต่ละคน

3.รูปแบบโฆษณาของ Instagram (Ad formats)

รูปแบบของโฆษณาสำหรับ Instagram มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 

1.โฆษณาใน Stories (Stories ads)

เติมเต็มเนื้อหาในฟีดของคุณด้วยโฆษณาบน Instagram Stories เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้มากกว่า 400 ล้านบัญชีที่ใช้เรื่องราวใน Stories ทุกวัน

Stories ads 

 

2.โฆษณาแบบรูปภาพ (Photo ads)

บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่าน Canvas ที่สร้างสรรค์ สวยงาม เรียบง่าย และสะอาดตา รูปภาพอยู่ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแนวนอนก็ได้

Photo ads 

3.โฆษณาแบบวิดีโอ (Video ads)

สร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดสายตาไม่แพ้โฆษณาแบบรูปภาพ แต่เพิ่มเติมด้วยพลังแห่งแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหว และในตอนนี้ คุณสามารถแชร์วิดีโอความยาวสูงสุด 60 วินาทีได้ทั้งในรูปแบบแนวนอนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Video ads 

4.โฆษณาแบบภาพสไลด์ (Carousel ads)

ทำให้แคมเปญล้ำหน้าไปอีกขั้นโดยให้ผู้รับชมสามารถเลื่อนดูรูปภาพและวิดีโอเพิ่มเติมได้ในโฆษณาเดียว

Carousel ads 

5.โฆษณาคอลเลกชั่น (Collection ads)

คุณสามารถใช้คอลเลกชั่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยภาพและช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสำรวจ ดู และซื้อสินค้า บอกเล่าเรื่องราวแบบบูรณาการด้วยการเน้นไปที่สินค้าหรือไลฟ์สไตล์ผ่านวิดีโอ รูปภาพหรือทั้งสองอย่าง

Collection ads


4.Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Plans Startup SMEs Business
จำนวนวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Advertising Objectives) 2 วัตถุประสงค์ 4 วัตถุประสงค์ All
ระยะเวลาการบริการ 30 วัน 30 วัน 30 วัน
จำนวนโฆษณาต่อเดือน 1-5 1-10 Unlimited
รูปแบบโฆษณาของโฆษณา (Ad formats) ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ
Re-marketing - Yes Yes
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั่วโลก ครอบคลุมทั่วโลก ครอบคลุมทั่วโลก
ตำแหน่งการแสดงผล Desktop/Mobile Desktop/Mobile Desktop/Mobile
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้า Yes Yes Yes
วิเคราะห์ภาพรวมของโฆษณา Yes Yes Yes
รายงานสรุป ทุก 2-4 สัปดาห์ ทุก 2-4 สัปดาห์ ทุก 2-4 สัปดาห์
ค่าปรึกษาด้านการตลาด (99,000.-) ฟรี ฟรี ฟรี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านโฆษณา Yes Yes Yes
งบโฆษณาแนะนำ ฿300+/วัน ฿500+/วัน ฿1,000+/วัน
ค่าบริการ (ไม่รวม VAT) ฿9,900/30 วัน ฿11,900/30 วัน ฿14,900/30 วัน

หมายเหตุ:

 • 1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา สำหรับงบโฆษณาแนะนำขั้นต่ำวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • 2.ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการที่อยู่ภายใต้งบโฆษณาไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน หากงบโฆษณาเกินกว่า 60,000 บาท จะคิดค่าบริการเป็น % ของงบโฆษณา
 • 3.ค่าโฆษณา (คิดตามจริงจากบัญชี Facebook ไม่ชาร์จค่าคลิก สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้)
 • 4.สำหรับ Startup Plan สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • 5.ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 6.ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%

5.รายละเอียดการชำระค่าบริการและงบโฆษณา

 • การชำระค่าบริการ ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
 • การชำระค่าโฆษณา มี 2 วิธีคือ
 • 1.ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Instagram เอง โดยจ่ายผ่าน Credit Card หรือ Paypal
 • 2.ลูกค้าให้ทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด เป็นผู้ชำระค่าโฆษณาให้กับทาง Instagram โดยทางลูกค้าแจ้งงบประมาณ (Budget) ต่อเดือนกับทางเรา และทางเราจะทำการบริหารค่าโฆษณาให้อยู่ในงบประมาณต่อเดือน และลูกค้าสามารถขอเพิ่มงบประมาณ (Budget) ระหว่างเดือนได้ เช่น ใช้บริการ 3 เดือนๆละ 1,xxx บาท รวมเป็นเงิน 3,xxx.xx ดังนั้นจะชำระเงิน 3,xxx.xx x 7% = 3,xxx.xx บาท

6.เงื่อนไขการให้บริการ

 • ค่าโฆษณา(Budget)ต่อวัน ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด ว่าในแต่ละวันจะกำหนด Budget เท่าไหร่ ซึ่งขึ้นต่ำ 1.00$ ขึ้นไป
 • ทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน