YouTube Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน YouTube Ads

Youtube Ads Services

YouTube เป็นเว็บไซต์ Video Social Media Sharing ที่ใหญ่สุดมีสถิติผู้เข้าชมสูงถึง 60 ล้านคนต่อเดือน มีการ เผยแพร่วิดีโอที่ให้กับคนทั่วโลกได้รับชมฟรี โดยผู้ใช้สามารถอัพโหลวิดีโอ,เปิดชมวิดีโอ,แบ่งปันวิดีโอให้กับผู้ชมอื่นๆ ได้ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์อื่นๆได้ง่ายดาย.

Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Plans Startup SMEs Business
จำนวนวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Advertising Objectives) 2 วัตถุประสงค์ 4 วัตถุประสงค์ All
ระยะเวลาการบริการ 30 วัน 30 วัน 30 วัน
จำนวนโฆษณาต่อเดือน 1-5 1-10 Unlimited
รูปแบบโฆษณาของโฆษณา (Ad formats) ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ
Re-marketing - Yes Yes
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั่วโลก ครอบคลุมทั่วโลก ครอบคลุมทั่วโลก
ตำแหน่งการแสดงผล Desktop/Mobile Desktop/Mobile Desktop/Mobile
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้า Yes Yes Yes
วิเคราะห์ภาพรวมของโฆษณา Yes Yes Yes
รายงานสรุป ทุก 2-4 สัปดาห์ ทุก 2-4 สัปดาห์ ทุก 2-4 สัปดาห์
ค่าปรึกษาด้านการตลาด (99,000.-) ฟรี ฟรี ฟรี
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านโฆษณา Yes Yes Yes
งบโฆษณาแนะนำ ฿300+/วัน ฿500+/วัน ฿1,000+/วัน
ค่าบริการ (ไม่รวม VAT) ฿9,900/30 วัน ฿11,900/30 วัน ฿14,900/30 วัน

หมายเหตุ:

 • 1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา สำหรับงบโฆษณาแนะนำขั้นต่ำวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • 2.ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการที่อยู่ภายใต้งบโฆษณาไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน หากงบโฆษณาเกินกว่า 60,000 บาท จะคิดค่าบริการเป็น % ของงบโฆษณา
 • 3.ค่าโฆษณา (คิดตามจริงจากบัญชี Youtbue Ads ไม่ชาร์จค่าคลิก สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้)
 • 4.สำหรับ Personal Plan สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • 5.ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 6.ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%
YouTube Advertising‎ Services : บริการโฆษณาผ่าน Youtube

1.รายละเอียดของการให้บริการ

Youtube Ads Servicesวิเคราะห์ Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด
Youtube AdsServicesสร้างโฆษณาใน Youtube Ads ได้ไม่จำกัด ซึ่งขึ้นกับความต้องการของลูกค้า
Youtube AdsServicesดูแลโฆษณาใน Youtube Ads ตลอดอายุการให้บริการ
Youtube Ads Servicesสามารถปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง เช่น ข้อความโฆษณาตามเทศกาล, โปรโมชั่นและข้อความโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า
Youtube AdsServicesสามารถเพิ่มเติม/ลด จำนวน Keyword, กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า, ช่วงเวลาการแสดงโฆษณา
Youtube Ads Servicesลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ โดยแจ้งงบประมาณให้กับทางเราทราบ
Google Adwords Servicesลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
Youtube Ads Servicesลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการโฆษณาของ YouTube (YouTube advertising formats) ได้
Youtube Ads Servicesลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคลิกของลูกค้าผ่านระบบของ Youtube Ads
Youtube AdsServicesรายงานผลการโฆษณา จำนวนคนเห็นโฆษณา, จำนวนคนคลิก, ค่าใช้จ่ายต่อคลิก, ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดและสถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกสัปดาห์

2.รูปแบบการโฆษณาของ YouTube (YouTube advertising formats)

รูปแบบการโฆษณาของ YouTube

1.โฆษณาในสตรีม (TrueView in-stream)

โฆษณาในสตรีมจะเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากอีกวิดีโอหนึ่งบน YouTube หรือ Partner วิดีโอบนเครือข่ายดิสเพลย์ ผู้ดูมีตัวเลือกที่จะข้ามโฆษณาหลังจากผ่านไป 5 วินาที

TrueView in-stream 

2.โฆษณา Video Discovery (TrueView discovery)

โฆษณา video discovery สามารถปรากฏในผลการค้นหาของ YouTube ถัดจากวิดีโอที่เกี่ยวข้อง หรือในหน้าแรกของ YouTube โดยจะเชิญชวนให้ผู้ใช้คลิกภาพขนาดย่อ (ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพและข้อความบางส่วน) เพื่อดูโฆษณา

TrueView discovery 

3.โฆษณาบัมเปอร์ (Bumper ads)

โฆษณาบัมเปอร์คือโฆษณาวิดีโอสั้นๆ ที่เล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากอีกวิดีโอหนึ่งบน YouTube หรือเครือข่ายดิสเพลย์

วิดีโอต้องยาวไม่เกิน 6 วินาที และผู้ดูจะไม่สามารถข้ามโฆษณาได้ คุณจะจ่ายเงินตามการแสดงผล ซึ่งก็คือจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง

 

4.โฆษณาวิดีโอนอกสตรีม (Outstream video ads )

โฆษณานอกสตรีมจะเล่นโดยอัตโนมัติโดยปิดเสียงในที่ต่างๆ เช่น ด้านบนของหน้า หรือภายในข้อความในบทความบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ดูจะเปิดเสียง ปิดโฆษณาในแอป หรือเลื่อนเพื่อข้ามได้ โฆษณานอกสตรีมได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงแบรนด์และช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากขึ้น 

 Outstream video ads

3.เงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่าย

Youtube Ads Servicesอัตราค่าโฆษณา (คิดตามจริงจากบัญชี Youtube Ads ไม่ชาร์จค่าคลิก สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้)
Youtube Ads Servicesการชำระค่าบริการ มีชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ 
Youtube Ads Servicesการชำระค่าโฆษณา มี 2 วิธีคือ

  • 1.ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Youtube เอง โดยจ่ายผ่าน Credit Card
  • 2.ลูกค้าให้ทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด เป็นผู้ชำระค่าโฆษณาให้กับทาง Youtube โดยทางลูกค้าแจ้งงบประมาณ (Budget) ต่อเดือนกับทางเรา และทางเราจะทำการบริหารค่าโฆษณาให้อยู่ในงบประมาณต่อเดือน และลูกค้าสามารถขอเพิ่มงบประมาณ (Budget) ระหว่างเดือนได้ เช่น ใช้บริการ 3 เดือนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000.00 ดังนั้นจะชำระเงิน 3,000.00 x 7% = 3,210 บาท

Youtube AdsServicesทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
Google Adwords Servicesอัตราค่าโฆษณาลูกค้าจะต้องกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน เพื่อแจ้งให้กับทางเราได้รับทราบ
Google Adwords Servicesกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน

4.การใช้เป้าหมายในแคมเปญวิดีโอ (Video campaign goals and subtypes)

โฆษณาวิดีโอแบบ TrueView เป็นวิธีการเข้าถึงและดึงดูดผู้ชมใน YouTube และในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  ซึ่งการเลือกเป้าหมายเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยคุณตั้งค่าแคมเปญวิดีโอให้ประสบความสำเร็จ ในขณะตั้งค่าแคมเปญ ให้เลือกเป้าหมายต่อไปนี้

การใช้เป้าหมายในแคมเปญวิดีโอ

1.โอกาสในการขาย(Leads)

ประเภทย่อยเพิ่มจำนวน Conversion จะช่วยเพิ่มจำนวนคลิกและ Conversion ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์

2.การเข้าชมเว็บไซต์ (Website traffic)

ประเภทย่อยเพิ่มจำนวน Conversion จะช่วยเพิ่มจำนวนคลิกและ Conversion ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์

3.การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง (Brand awareness and reach)

 • 3.1.ประเภทย่อยการรับรู้แบบมาตรฐาน (Standard awareness) ช่วยให้เข้าถึงผู้ดูใน YouTube และทั่วทั้งเว็บได้ด้วยรูปแบบโฆษณาวิดีโอที่น่าสนใจ
 • 3.2.ประเภทย่อยในสตรีมแบบข้ามได้ (Skippable in-stream) ช่วยให้เข้าถึงผู้ชมใน YouTube และทั่วทั้งเว็บด้วยโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมาเพื่อการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ
 • 3.2.ประเภทย่อยนอกสตรีม (Outstream ) ช่วยดึงดูดลูกค้าให้สนใจแบรนด์ของคุณเพิ่มขึ้นผ่านโฆษณาวิดีโอซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เปิดในโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้

4.การพิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ (Product and brand consideration)

 • ประเภทย่อยการพิจารณามาตรฐาน (Standard consideration) จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้ใช้ผ่านโฆษณาวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการโต้ตอบและการมีส่วนร่วม
 • ประเภทย่อย Shopping ช่วยให้คุณโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับโฆษณาวิดีโอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ดูอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อในเว็บไซต์ (ต้องมีบัญชี Google Merchant Center)

5.คสร้างแคมเปญโดยไม่มีเป้าหมาย

คุณยังเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีเป้าหมาย" ได้หากยังไม่มีเป้าหมาย

 

5.ประโยชน์ของการทำการตลาดบน Youtube

Youtube Marketing Servicesการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมากมาย
Youtube Marketing Servicesเข้าถึงคนทั่วโลกได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวีดีโอ)
Youtube Marketing Servicesทำให้มีคนรู้จักสินค้า,บริการและธุรกิจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
Youtube Marketing Servicesสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Brand Image Building)
Youtube Marketing Servicesลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นๆ

Youtube Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
Youtube Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่าน Youtube เพื่อขยายฐานลูกค้า
Youtube Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้าง Network ของผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการ
Youtube Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่มีเวลาในการดูแล
Youtube Marketing Servicesเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาดที่ต้องการใช้สื่อประเภทวิดีโอในการโปรโมท

6.เทคนิคที่ช่วยให้วิดีโอคลิปเป็นที่นิยม

Youtube Marketing Servicesทำวิดีโอคลิปให้มีความยาวสั้น ประมาณ 15-30 วินาที ซึ่งหากเกินกว่านี้เราควรจะตัดออกเป็นชุดๆ เพื่อให้เกิดการติดตาม วิดีโอคลิปต้องออกแบบให้ง่ายต่อการดัดแปลง โดยทั่วไปแล้ววิดีโอคลิปที่ประสบความสำเร็จสูงมักมีความยาวสั้น
Youtube Marketing Servicesอย่าทำวิดีโอคลิปให้เป็นเหมือนโฆษณาทางโทรทัศน์ เพราะคนชมวิดีโอคลิปไม่ได้ต้องการจะดูโฆษณา แต่ต้องการจะดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและจะส่งต่อวิดีโอคลิปนั้นหากมันดึงดูดความสนใจมากพอ
Youtube Marketing Servicesทำวิดีโอคลิปสร้างกระแสด้วยการทำให้ช็อก, นำเสนอสิ่งแปลกใหม่ หรือการทำให้วิดีโอคลิปหักมุมหรือมีเรื่องราวให้คิดต่อเองว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Youtube Marketing Servicesทำวิดีโอคลิปเลียนแบบคนดังแล้วนำมาเสนอในรูปแบบของตัวเอง หรือคัดลอกวิดีโอคลิปไปทำใหม่หรือดัดแปลงโดยผู้อื่น ซึ่งยิ่งมีการดัดแปลงมากก็แสดงว่าได้รับความนิยมมากเท่านั้น

 7.Types of TrueView ads

Types of TrueView ads

7.1.TrueView In-Stream

เป็นรูปแบบการแสดงวีดีโอโฆษณา ก่อนที่จะแสดงวีดีโอหลักที่เราต้องการเข้าไปดู ซึ่งสามารถกดข้าม (Skip) วิดีโอโฆษณานี้ได้ หลังจากแสดงเกิน 5 วินาทีไปแล้ว

 • #ตำแหน่งการแสดงผล (Placement):  Desktop, Mobile Apps, TV Apps, Youtube Watch Page และ Runs on Partner videos only
 • #รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณา (Pricing Model): ประมูล (Auction) แบบ Cost per View  (CPV)  โดยจะจ่ายต่อเมื่อดูโฆษณาวิดีโออย่างน้อย 30 วินาที (กรณีวีดีโอยาวกว่า 30 วินาที) หรือดูจนจบวีดีโอ (กรณีวีดีโอสั้นกวา 30 วินาที)

7.2.TrueView In-Search

เป็นรูปแบบการแสดงวีดีโอโฆษณา ในหน้า YouTube Search Page คล้ายกับ Google Search แต่จะอิงจากฐานคำค้นของ YouTube โดยแสดงอยู่รายการแรกๆของผลค้นหาบน YouTube Search Page

 • #ตำแหน่งการแสดงผล (Placement):  Desktop, m.youtube.com และ Youtube Search Page
 • #รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณา (Pricing Model): ประมูล (Auction) แบบ Cost per View  (CPV)  โดยจะจ่ายต่อเมื่อดูโฆษณาวิดีโอเท่านั้น ไม่ว่าโฆษณาจะแสดงกี่ครั้งก็ตาม (not impressions)

7.3.TrueView In-Display 

เป็นรูปแบบการแสดงวีดีโอโฆษณา ทางด้านขวามือของหน้า Youtube Watch Page ในส่วนของวิดีโอแนะนำที่ผู้ใช้สามารถคลิกดูวิดีโอโฆษณานี้ได้ 

 • #ตำแหน่งการแสดงผล (Placement):  Desktop, m.youtube.com และ Youtube Watch Page
 • #รูปแบบการจ่ายค่าโฆษณา (Pricing Model): ประมูล (Auction) แบบ Cost per View (CPV)  โดยจะจ่ายต่อเมื่อดูโฆษณาวิดีโอเท่านั้น ไม่ว่าโฆษณาจะแสดงกี่ครั้งก็ตาม (not impressions)