เราควรโพสต์ Facebook Fan Page ในแต่ละวันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม?

 Facebook Fan Page

หลายๆ คนหลายๆ Facebook Fan Page ต่างก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนการโพสต์ว่า ในแต่ละวันเราควรโพสต์จำนวนเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสม ไม่เป็นการรบกวนสมาชิกมากเกินไป

ทำการตลาดบน Facebook มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ของการตลาดบน Facebook Marketing

ปัจจุบัน Social Network (สังคมออนไลน์) มีอิทธิพลและได้รับความนิยมอย่างมากกับโลกออนไลน์ ซึ่ง Facebook เป็น Social Network ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดย Facebook เป็นแหล่งชุมชนของสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือทำการตลาดที่ดี ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพสูง เและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าบริษัท ห้างร้านต่างๆ หันมาใช้การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มากขึ้น

ข้อแตกต่างระหว่าง Content Marketing vs Advertising

เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะคิดว่า Content Marketing เหมือนกับ Advertising (การโฆษณา) แต่ในความเป็นจริงๆ แล้วมันจะแตกต่างกัน ดังนี้

Content Marketing vs Advertising 

รูปแบบและช่องทางของ Content Marketing

 รูปแบบและช่องทางของ Content Marketing 

สำหรับรูปแบบในการนำเสนอคอนเทนต์สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1.Social Media

Social Media เป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกออนไลน์ โดยจะมีการอัพเดทข่าวสาร ตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing คืออะไร?

จริงๆ แล้ว "Content Marketing" ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่มีมาแต่ช้านานแล้ว แต่ในช่วงปีหลังๆ การทำ Content Marketing ได้รับการพูดถึงและความนิยมเป็นอย่างมาก จนทำให้หลายๆ องค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดแบบนี้มากขึ้น ซึ่ง "Content Marketing" มันคือกระบวนการทำการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ “เนื้อหา (Content)” ซึ่งเป็น “เนื้อหาหรือสาระที่มีประโยชน์” ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตัวเองที่มีโอกาศจะเป็นลูกค้า เพื่อจะดึงดูดความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกประทับใจจนสามารถจดจำ Brand สินค้าได้ และเกิดความความจงรักภักดีใน Brand สินค้า(Brand Loyalty) และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธรุกิจในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts