Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing คืออะไร?

จริงๆ แล้ว "Content Marketing" ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่มีมาแต่ช้านานแล้ว แต่ในช่วงปีหลังๆ การทำ Content Marketing ได้รับการพูดถึงและความนิยมเป็นอย่างมาก จนทำให้หลายๆ องค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดแบบนี้มากขึ้น ซึ่ง "Content Marketing" มันคือกระบวนการทำการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ “เนื้อหา (Content)” ซึ่งเป็น “เนื้อหาหรือสาระที่มีประโยชน์” ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตัวเองที่มีโอกาศจะเป็นลูกค้า เพื่อจะดึงดูดความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกประทับใจจนสามารถจดจำ Brand สินค้าได้ และเกิดความความจงรักภักดีใน Brand สินค้า(Brand Loyalty) และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธรุกิจในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของ "Content Marketing" 

จริงๆ แล้วก็คือการขาย, การดึงดูด และรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่จะเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคหรือเสริมสร้างพฤติกรรมของผู้บริโภค มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ดีที่สุด เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริโภคเองก็จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปจูงใจอะไรเค้ามากนัก

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts