ข้อแตกต่างระหว่าง Content Marketing vs Advertising

ข้อแตกต่างระหว่าง Content Marketing vs Advertising

เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะคิดว่า Content Marketing เหมือนกับ Advertising (การโฆษณา) แต่ในความเป็นจริงๆ แล้วมันจะแตกต่างกัน ดังนี้

Content Marketing vs Advertising 

1.Content Marketing หรือเรียกว่า Pull Marketing

Content Marketing จะให้ความสำคัญและเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ผ่านทางสื่อที่ตัวเองเป็นเจ้าของ (Own Media) หรือสื่อที่ได้จากการพูดคุยบอกต่อ (Earn Media) เสียมากกว่า และที่สำคัญไม่ได้เน้นที่การขายเป็นหลัก แต่จะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นใน Brand สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยการให้ความรู้จากเนื้อหาที่มีประโยชน์ ซึ่ง “เนื้อหา” ที่นำมาเผยแพร่จะต้องมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างการจดจำ นำเสนอได้อย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามจะว่าไปแล้วการทำ Content Marketing อาจจะเห็นผลได้ช้ากว่าการโฆษณา (Advertising) แต่ผลที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ายั่งยืนกว่าและสามารถนำไปแชร์ต่อ บอกต่อ สร้าง Viral ได้ดีอีกด้วย

 

2. Advertising (การโฆษณา) หรือเรียกว่า Push Marketing

การโฆษณานั้นจะเน้นไปที่การขายเสียส่วนใหญ่จนอาจไปทำให้ผู้บริโภคบางคนไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ากำลังถูกหว่านล้อมอยู่ และจะเกิดการซื้อพื้นที่สื่อ (Paid Media) อย่างเช่นการซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือนิตยสาร โฆษณาตาม Banner เว็บไซต์ โฆษณาผ่านทางทีวีหรือวิทยะ เป็นต้น แต่การโฆษณามีข้อดีจะเห็นผลได้ชัดเจนและค่อนข้างเร็ว

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts