รูปแบบและช่องทางของ Content Marketing

รูปแบบและช่องทางของ Content Marketing

 รูปแบบและช่องทางของ Content Marketing 

สำหรับรูปแบบในการนำเสนอคอนเทนต์สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1.Social Media

Social Media เป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกออนไลน์ โดยจะมีการอัพเดทข่าวสาร ตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

2.บทความ

สร้างบทความที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค เน้นให้ความรู้ เกร็ด เคล็ดลับต่างๆ ที่สื่อถึงแบรนด์ โดยสามารถนำเสนอบทความนี้ผ่านทางโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์ วิธีนี้ถือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ได้ผลค่อนข้างดี

3.รูปภาพ / Infographics

เป็นการใช้รูปภาพที่อธิบายรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

4.วิดีโอ

วิดีโอ เป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจ ผู้บริโภคสามารถเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ได้ดี มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงอธิบายได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ

Internet Marketing

ช่องทางของ Content Marketing Channels

ช่องทางในการนำเสนอคอนเทนต์ในปัจจุบันมีมากมายทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งนักการตลาดสามารถนำคอนเทนต์นี้ไปเผยแพร่ยังสื่อต่างๆ ดังนี้

 • 1.นิตยสาร หรือเอกสารแจกฟรี
 • 2.รายการโทรทัศน์, วิทยุ
 • 3.การออกงาน การสัมนา หรือจัดงานอีเวนต์
 • 4.SMS หรือ MMS
 • 5.เว็บไซต์
 • 6.Bloge ให้ความรู้ต่างๆ
 • 7.Email
 • 8.Social Media อย่าง Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram และ Youtube เป็นต้น
 • 9.Chat Application อย่าง Line, WeChat, Skype เป็นต้น
 • 10.Application บน Platform ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mobile App, Facebook Apps, Destop App

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts