อะไรคือ? ตัวชี้วัดความสำเร็จของ Facebook Page

อะไรคือ? ตัวชี้วัดความสำเร็จของ Facebook Page

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ Facebook Page

คำตอบก็คือ การประเมินผล Engagement บน Facebook Page ซึ่ง Engagement คือ การมีส่วนร่วมของ Fan กับ Page เช่น การ Like, Comment หรือ Share Post ของ Page ที่สามารถแสดงเป็นตัวเลขถึงการมีส่วนรวมของ Fan กับ Page (Engagment) ที่ชื่อว่า "Talking about this"

สำหรับ Engagement มีความสําคัญมากสําหรับการทําการตลาดบน Facebook ในขณะที่นักการตลาดหลายๆ คน กำลังให้ความสำคัญกับการประเมินผลโดยมุ่งไปที่ตัวชี้วัดความสำเร็จของ Facebook Page ด้วย “จำนวน Like เป็นสมาชิก Page” สิ่งที่สำคัญกว่าและเป็นหัวใจสำคัญของสื่อออนไลน์ นั่นคือ การให้ความสำคัญกับการประเมินผลโดยมุ่งไปที่ตัวชี้วัดด้วย “จำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์” หรือ Active Users ด้วยเครื่องมือ Facebook Insight ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของข้อมูล Active Users ได้ทั้งรายวัน สัปดาห์ หรือเดือน ดังนั้น ความสำคัญจึงอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้มี Active Users เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ เนื้อหาที่มีคุณภาพหรือ “โดนใจสมาชิก” ซึ่งสามารถดึงให้สมาชิกมาร่วม Comment หรือ Like

Edgerank คืออะไร? 

Edgerank คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึง Fan ของแต่ละ Page การที่แต่ละ Page จะมี Edgerank มากหรือน้อยขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ คือ

1.Engagement ของ Page นั้นกับ Fan : เมื่อเราเป็น Fan ของ Page ไหน ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นทุก Status Update ของ Page นั้นๆ โดยตามสถิติแล้ว Facebook อ้างว่าการเข้าถึง Fan (Reach) โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 16-19% แต่หากจํานวน Fan มีมาก อัตราการเข้าถึงอาจจะต่ำลง ยกตัวอย่างเหมือน Feed ของเพื่อนที่เราเห็นเป็นประจํา ก็จะเกิดจากการที่เราเข้าไปกด like หรือ comment status update ของเพื่อนคนนั้นบ่อยครั้ง โอกาสที่เราจะเห็น post ของเพื่อนคนนี้บนส่วน News Feed ของเราก็จะมีมากขึ้น ซึ่ง Engagement ของ Page ก็ทํางานในแบบเดียวกัน

2. ชนิดของ Post : ตาม Algorithm ของ Facebook แล้ว post ที่เป็นรูปภาพ หรือ VDO จะมี Edgerank มากกว่าตัวหนังสือ รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิด Engagement มากกว่า

3. อายุของ Post : Post ที่เพิ่งมีการ update จะมีโอกาสโชว์บน News Feed มากกว่า post ที่มีการส่งเวียนกันแต่เริ่มต้น post มานานแล้ว

เมื่อเรารู้อย่างนี้ สิ่งที่เราควรทําให้้ Post ของ Page เราไปปรากฎบนหน้า News Feed ของกลุ่ม Fan ให้้มากที่สุดนั้น ควรจะมีเทคนิคการโพสต์ ซึ่งดูได้ที่หัวข้อนี้ เทคนิคการโพสต์บทความที่มีผลต่อการโฆษณา Facebook Ads

 

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts