ความหมายของ Column ในรายงาน Facebook Ads

ความหมายของ Column ในรายงาน Facebook Ads 

รายงาน Facebook Ads  

หลังจากที่ทาง Facebook Ads ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานของ Facebook Ads เมื่อช่วงเดือน ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทำให้หน้าตาของรายงานได้เปลี่ยนไป หลายๆคน ถึงกับไม่เข้าใจว่า แต่ละคอลัมน์ หมายความว่าอะไร วันนี้ทาง Nextrix เลยมาอธิบายในแต่ละ คอลัมน์ ให้ชัดเจนกันไปเลย

รายงาน Facebook Ads  

รายงาน Facebook Ads  

 1. Start Date (วันที่เริ่มต้น) = วันที่เริ่มต้นสำหรับดูรายละเอียดของโฆษณา
 2. End Date (วันที่สิ้นสุด) = วันที่สิ้นสุดสำหรับดูรายละเอียดของโฆษณา
 3. Campaign (แคมเปญ) = กลุ่มของโฆษณา
 4. Ad (โฆษณา) = โฆษณาที่ได้สร้างขึ้นอยู่ภายใต้ Campaign
 5. Impressions (อิมเพรสชัน) = จำนวนครั้งที่มีการดูโฆษณาของคุณ ตัวอย่างเช่น หาก 100 คน เห็นโฆษณาของคุณคนละ 2 ครั้ง จะมีการรายงานเป็น 200 อิมเพรสชัน
 6. Social Impressions (อิมเพรสชันทางสังคม) = จำนวนครั้งที่มีการดูโฆษณาของคุณพร้อมข้อมูลทางสังคม หรือ จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณถูกแสดงพร้อมเนื้อหาทางสังคม (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนของผู้ดูที่เชื่อมต่อกับหน้า กิจกรรม หรือแอพของคุณ) ตัวอย่างเช่น หาก 3 คนเห็นโฆษณาคนละ 2 ครั้งและมีข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนที่ถูกใจหน้าของคุณ อิมเพรสชันทางสังคมทั้งหมดจะรวมเป็น 6 อิมเพรสชัน
 7. Clicks (จำนวนคลิก) = จำนวนคลิกทั้งหมดบนโฆษณาของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังโปรโมทซึ่งอาจรวมถึงการถูกใจหน้า การตอบกลับกิจกรรม หรือการติดตั้งแอพ
 8. Social Clicks (การคลิกทางสังคม) = จำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับเมื่อมีการแสดงพร้อมข้อมูลทางสังคม (เช่น Jane Doe ถูกใจสิ่งนี้)
 9. Click-Through Rate (CTR) (อัตราการคลิกผ่าน (CTR)) = จำนวนคลิกที่คุณได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่ีมีการแสดงโฆษณาบน Facebook
 10. Cost Per Click (CPC) (ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก) = ค่าใช้จ่ายต่อการคลิกโดยเฉลี่ยสำหรับโฆษณาเหล่านี้โดยคำนวนเป็นจำนวนที่ใช้จ่ายหารด้วยจำนวนคลิกที่ได้รับ
 11. Cost Per 1,000 Impressions (CPM) (ค่าใช้จ่ายต่อ 1,000 อิมเพรสชัน) = ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่คุณจ่ายเพื่อให้ได้รับ 1,000 อิมเพรสชันบนโฆษณาของคุณ
 12. Spend (THB) (การใช้จ่าย) = จำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายจนถึงปัจจุบัน
 13. Frequency (ความถี่) = จำนวนครั้งที่แต่ละคนเห็นโฆษณาของคุณโดยเฉลี่ย
 14. Actions (การดำเนินการ) = จำนวนการดำเนินการบนโฆษณา หน้า แอพ หรือกิจกรรมของคุณหลังมีคนเห็นโฆษณาของคุณแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้คลิกก็ตาม การดำเนินการรวมไปถึงการถูกใจหน้า การติดตั้งแอพ การแปลง การตอบกลับกิจกรรม ฯลฯ ตัวอย่างเช่น หากมีคนถูกใจ 2 คนและคุณได้รับ 2 ความคิดเห็น การดำเนินการทั้งหมดจะรวมเป็น 4 การดำเนินการ
 15. Unique Clicks (การคลิกที่ไม่ซ้ำกัน) = จำนวนคนที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่คุณได้คลิกบนโฆษณาของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมี 3 คนที่คลิกบนโฆษณาเดียวกัน 5 ครั้ง จำนวนคลิกทั้งหมดจะถูกนับเป็น 3 ครั้ง
 16. Unique Click-Through Rate (uCTR) (อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่ไม่ซ้ำกัน) = จำนวนคนที่ไม่ซ้ำกันที่คลิกบนโฆษณาของคุณหารด้วยจำนวนคนที่คุณเข้าถึงที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับจำนวนคลิก 20 ครั้งและมีคน 1,000 คนที่ไม่ซ้ำกันเห็นโฆษณาของคุณ อัตราการคลิกผ่านของคุณจะเป็น 2%

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts