การเข้าถึงแบบออร์แกนิกไวรัล และชำระเงินแตกต่างกันอย่างไร

การเข้าถึงแบบออร์แกนิกไวรัล และชำระเงินแตกต่างกันอย่างไร

การโปรโมทแบบออร์แกนิกคืออะไร 

การโปรโมทแบบออร์แกนิกคืออะไร

การโปรโมทแบบออร์แกนิกหมายถึงเรื่องราวฟีดข่าวที่สร้างโดยอัตโนมัติจากการดำเนินการของผู้คนบนหน้าใน Facebook หรือโพสต์ในหน้า เช่น เมื่อมีคนถูกใจบางสิ่งที่คุณโพสต์ไปยังหน้าของคุณ เพื่อนของบุคคลเหล่านั้นอาจเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้นในฟีดข่าว คุณสามารถเพิ่มการกระจายของเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยโฆษณาใน Facebook

การเข้าถึงแบบออร์แกนิก ไวรัล และชำระเงินแตกต่างกันอย่างไร

การเข้าถึงโพสต์ที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นๆ

1.การเข้าถึงแบบออร์แกนิก คือ จำนวนคนที่ไม่ซ้ำกันที่ดูโพสต์ของคุณในฟีดข่าว หรือในหน้าของคุณ รวมทั้งคนที่ดูจากเรื่องราวที่เพื่อนแชร์เมื่อเพื่อนถูกใจ แสดงความคิดเห็น หรือแชร์โพสต์ของคุณ ตอบคำถาม หรือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

2.การเข้าถึงแบบชำระเงิน: จำนวนคนที่ไม่ซ้ำกันที่ดูโพสต์ของคุณผ่านทางโฆษณา

หมายเหตุ: ปัจจุบันการเข้าถึงแบบไวรัลจัดเป็นการเข้าถึงแบบออร์แกนิก

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts