งบประมาณโฆษณา (Budget) ของ Facebook Ads คืออะไร

งบประมาณโฆษณา (Budget) ของ Facebook Ads คืออะไร?

งบประมาณโฆษณา (Budget) 

งบประมาณโฆษณา (Budget) คือ งบประมาณชุดโฆษณาเป็นจำนวนเงินสูงสุดเท่าไหร่ที่ต้องการใช้ในการลงโฆษณากับ Facebook โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ งบประมาณแบบรายวัน และ งบประมาณแบบตลอดอายุการใช้งาน

1.งบประมาณแบบรายวัน [ต่อวัน/Per Day]

จำนวนเงินที่ป้อนจะเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่จะใช้ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถกำหนดเวลาในการเผยแพร่ได้ 2 รูปแบบคือ

1.1.เผยแพร่ชุดโฆษณาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้

งบประมาณโฆษณา

1.2.กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

งบประมาณโฆษณา

2.งบประมาณแบบตลอดอายุการใช้งาน [ค่าโฆษณาระยะยาว/Lifetime Budget]

จำนวนเงินที่ป้อนจะเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายตลอดช่วงอายุการใช้งานชุดโฆษณา ซึ่งสามารถกำหนดเวลาในการเผยแพร่ได้ 1 รูปแบบคือ

2.1.กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

งบประมาณโฆษณา

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts