Instagram Content Marketing Services: บริการทำการตลาด จัดทำเนื้อหา บริหารจัดการและดูแล Instagram (อินสตาแกรม)

เหุตผลที่ทำให้ Instagram เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น Add Friend, Wall Post, Photo Sharing, VDO post, Poll, Personal Message, ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของเพื่อน สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น YouTube ,Twitter เป็นต้น และสามารถใช้ Instagram ผ่านระบบปฏิบัติบนมือถืออย่างพวก Smart Phone ต่างๆ ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.ภาพรวมของการให้บริการ

Instagram Content Marketing Services : ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • บริการสร้าง Instagram Page (กรณีที่ลูกค้ายังไม่มี Instagram Page)
 • สร้างและเปลี่ยน Picture Profile and Instagram Cover ตามความเหมาะสม
 • เพิ่มเมนูร้านค้า (Shop) หรือเมนูบริการ (Services) บนหน้าเพจ
 • นำเสนอเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Artwork) คุณภาพที่โดนใจลูกค้า และถูกกฎระเบียบข้อบังคับของ Instagram
 • อัพเดทข่าวสาร รูปภาพ คลิปวีดีโอ แคมเปญการตลาด (Short Version Posts) ด้วยเนื้อหาคุณภาพ  ทุกๆวันผ่าน Instagram Page 
 • สร้างเนื้อหาคุณภาพแบบการเล่าเรื่องราว Long Version Posts ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ทุกเนื้อหาจะมีรูปภาพ รูปรวม(Artwork) ประกอบ และเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์แท้ 100%
 • สำหรับบางธุรกิจ เรามีบริการลงพื้นที่เก็บภาพสถานที่จริง เดือนละ 1 ครั้ง หรือส่งสินค้าจริงมาให้ทางเรา เพื่อใช้สำหรับทำ Info Graphic โพสต์บนหน้า Page
 • สร้างและออกแบบ Artwork เบื้องต้น สำหรับการโพสต์นำเสนอเนื้อหา ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
 • บริการดูแลความเคลื่อนไหวบน Page ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน
 • จัด กิจกรรม/Events/แคมเปญ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม (Engagement) กับ Page
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์บน Instagram
 • ส่งรายงานผลสถิติต่างๆอย่างละเอียด ทุกๆ 4 สัปดาห์


2.Pricing & Plans ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Social Media Management เป็นบริการในการดูแลบริหารจัดการ Page หรือ Account ของ Social Media แต่ละประเภท รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การโพสต์ข่าวสาร นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ ซึ่งทางเรามีบริการแบ่งเป็น Package ดังนี้

Instagram Content Marketing
รายละเอียดเพิ่มเติม:

 • จำนวนสื่อโซเซียลที่ทางเราบริการโพสต์ ประกอบด้วย : Instagram Page, Instagram, Twitter, LinkedIn, LINE OA (Official Account), Pinterest และ Tumblr
 • เนื้อหาประเภท Image Contents หมายถึง เนื้อหาที่มีรูปเดียว และมีรายละเอียดเนื้อหา (Caption) ประกอบรูป
 • เนื้อหาประเภท Carousel Contents หมายถึง เนื้อหาที่มีมากกว่า 1 รูป และมีรายละเอียดเนื้อหา (Caption) ประกอบแต่ละรูป
 • เพิ่มจำนวนสื่อโซเซียล คิดราคาเพิ่มสื่อละ 12,000 บาท/เดือน 
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ

หมายเหตุ:

การชำระเงิน: ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ Social Media Management Services

 • บริษัทจะไม่เผยแพร่ภาพ เสียง หรือกระทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งการชวนเชื่อในรูปแบบโฆษณาตรง
 • ภาพที่ใช้ในการโพสต์ หรือทำโฆษณา จะเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ คุณภาพสูง สำหรับใช้บนสื่อ Soical เท่านั้น ไม่รวมการออกแบบภาพสำหรับสื่ออื่นๆ
  บริษัทจะมีเริ่มดำเนินการหลังจากที่ลูกค้าเตรียมข้อมูลแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้กับทางเราเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการนับจำนวนวันบริการ  30 วัน จะเริ่มนับในวันที่โพสต์เป็นครั้งแรก ไม่ได้นับจากวันที่เตรียมงาน 
 • บริษัทจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้รับค่าบริการรายเดือน หรือเปิดใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
 • การตอบคำถามต่างๆ ใน Social Media ทางทีมงานจะทำการตอบเมื่อได้รับอนุญาตและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้รับการยืนยันจากทางผู้จ้างแล้วเท่านั้น 
  ทางเราไม่รวมบริการ Customer Support หรือ CRM ที่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการที่เกิดจากลูกค้า โดยเจ้าของแบรนด์จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเอง
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน 

 
ประโยชน์ของการตลาดบน Instagram Marketing

 • 1. ช่วยโปรโมทสินค้าและบริการใหม่ นำเสนอข้อมูลองค์กร และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จำนวนมากในเวลาอันสั้น
 • 2. ช่วยในการสร้าง Brand สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 • 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโปรโมทสินค้ามีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ
 • 4. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี

Instagram Content Marketing เหมาะกับใคร ?

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ หรือต้องการให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • เหมาะกับธุรกิจที่อยากมี Instagram สำหรับธุรกิจ แต่ไม่มีเวลาดูแล
 • เหมาะกับธุรกิจที่อยากสร้าง Instagram FanPage แต่สร้างเองไม่เป็น
 • เหมาะกับธุรกิจที่อยากขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเข้ามาในโลกของ Social Media