Facebook Fan Page Management : บริการบริหารจัดการและดูแล Facebook Fan Page

facebook-fan-page

Facebook Fan Page Management Package: ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • บริการสร้าง Facebook Page (กรณีที่ลูกค้ายังไม่มี Facebook Page)
 • สร้างและเปลี่ยน Picture Profile and Facebook Cover ตามความเหมาะสม
 • เพิ่มเมนูร้านค้า (Shop) หรือเมนูบริการ (Services) บนหน้าเพจ
 • นำเสนอเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Artwork) คุณภาพที่โดนใจลูกค้า และถูกกฎระเบียบข้อบังคับของ Facebook
 • อัพเดทข่าวสาร รูปภาพ คลิปวีดีโอ แคมเปญการตลาด (Short Version Posts) ด้วยเนื้อหาคุณภาพ  ทุกๆวันผ่าน Facebook Page 
 • สร้างเนื้อหาคุณภาพแบบการเล่าเรื่องราว Long Version Posts ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ทุกเนื้อหาจะมีรูปภาพ รูปรวม(Artwork) ประกอบ และเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์แท้ 100%
 • สำหรับบางธุรกิจ เรามีบริการลงพื้นที่เก็บภาพสถานที่จริง เดือนละ 1 ครั้ง หรือส่งสินค้าจริงมาให้ทางเรา เพื่อใช้สำหรับทำ Info Graphic โพสต์บนหน้า Page
 • สร้างและออกแบบ Artwork เบื้องต้น สำหรับการโพสต์นำเสนอเนื้อหา ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
 • บริการดูแลความเคลื่อนไหวบน Page ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน
 • จัด กิจกรรม/Events/แคมเปญ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม (Engagement) กับ Page
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์บน Facebook
 • ส่งรายงานผลสถิติต่างๆอย่างละเอียด ทุกๆ 4 สัปดาห์

Facebook Page Management Plan

Facebook Page Management เป็นบริการในการดูแลบริหารจัดการ Facebook Fan Page รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การโพสต์ข่าวสาร นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และกิจกรรมต่างๆบน Facebook Page ซึ่งทางเรามีบริการแบ่งเป็น Plan ดังนี้

Plans
Account & Page Setup
Profile+Cover photo redesign/month
Dedicated Account Manager
Campaign Kickoff Consultation
Engaging posts/day 
Engaging Events/month 
Short Version Posts/month
Long Version Posts/month
Image Contents/month
Video Contents/month
Social Media strategy + Consultants
Daily monitoring
Analytics reports
Advanced reporting
Basic
Yes
1
Yes
Yes
1
1
30+
1-2
30+
-
Yes
Yes
Yes
-
Professional
Yes
2
Yes
Yes
2
2
60+
3-4
60+
1
Yes
Yes
Yes
-
Enterprise
Yes
3
Yes
Yes
3-4
3
90+
5-6
90+
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Ultimate
Yes
4
Yes
Yes
5+
4
150+
7-8
150+
5
Yes
Yes
Yes
Yes

Package บริการ: มีให้เลือก 4 Package 

Package
ราคาบริการ
1 Month
-สอบถาม-
3 Months
-สอบถาม-
6 Months
-สอบถาม-
12 Months
-สอบถาม-
หมายเหตุ:
 • ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการ Facebook Fan Page Management
 • บริษัทจะไม่เผยแพร่ภาพ เสียง หรือกระทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งการชวนเชื่อในรูปแบบโฆษณาตรง
 • ภาพที่ใช้ในการโพสต์ หรือทำโฆษณา จะเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ คุณภาพสูง สำหรับใช้บน Facebook เท่านั้น ไม่รวมการออกแบบภาพสำหรับสื่ออื่นๆ
 • บริษัทจะมีเริ่มดำเนินการหลังจากที่ลูกค้าเตรียมข้อมูลแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้กับทางเราเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการนับจำนวนวันบริการ  30 วัน จะเริ่มนับในวันที่โพสต์เป็นครั้งแรก ไม่ได้นับจากวันที่เตรียมงาน 
 • บริษัทจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้รับค่าบริการรายเดือน หรือเปิดใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
 • การตอบคำถามต่างๆ ใน Social Media ทางทีมงานจะทำการตอบเมื่อได้รับอนุญาตและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้รับการยืนยันจากทางผู้จ้างแล้วเท่านั้น 
 • ทางเราไม่รวมบริการ Customer Support หรือ CRM ที่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการที่เกิดจากลูกค้า โดยเจ้าของแบรนด์จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเอง
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน 

Order Now

Other Marketing Service Packages
Facebook Ads Package: การลงโฆษณาผ่าน Facebook
Gold Optimization Packageสร้างโฆษณาใน Facebook Ads ได้ไม่จำกัด ซึ่งขึ้นกับความต้องการของลูกค้า
Gold Optimization Packageดูแลโฆษณาใน Facebook Ads. ตลอดอายุการให้บริการ
Gold Optimization Packageลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้ โดยแจ้งงบประมาณให้กับทางเราทราบ
Gold Optimization Packageลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
Gold Optimization Packageลูกค้าสามารถเลือกประเภทการโฆษณาได้ โดยมี 2 ประเภทคือ จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิ๊ก (CPC) และ จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีผู้ชมโฆษณาของคุณ (CPM)
Gold Optimization Packageรายงานผลการโฆษณา สถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกสัปดาห์
Gold Optimization Packageค่าบริการเดือนละ -Call- บาท (ไม่รวมอัตราค่าโฆษณา)
More Detail Order Now

Some patients will develop tender nodules at the site of injection that persist Buy Dimethyltryptamine for sale click here to visit the website, here Typical failure rates are 5% per year (5 pregnancies per 100.

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts