Social Media Content Marketing : บริการจัดทำเนื้อหา Content สำหรับสื่อโซเซียล

Social Media Content Marketing: บริการจัดทำ Content ผ่านโซเชียลมีเดีย

Social Media Content Marketing

Content Marketing คืออะไร?  

"Content Marketing" มันคือกระบวนการทำการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ “เนื้อหา (Content)” ซึ่งเป็น “เนื้อหาหรือสาระที่มีประโยชน์” ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตัวเองที่มีโอกาศจะเป็นลูกค้า เพื่อจะดึงดูดความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกประทับใจจนสามารถจดจำ Brand สินค้าได้ และเกิดความความจงรักภักดีใน Brand สินค้า(Brand Loyalty) และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธรุกิจในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

Content Marketing หรือเรียกว่า Pull Marketing

Content Marketing จะให้ความสำคัญและเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ผ่านทางสื่อที่ตัวเองเป็นเจ้าของ (Own Media) หรือสื่อที่ได้จากการพูดคุยบอกต่อ (Earn Media) เสียมากกว่า และที่สำคัญไม่ได้เน้นที่การขายเป็นหลัก แต่จะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นใน Brand สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยการให้ความรู้จากเนื้อหาที่มีประโยชน์ ซึ่ง “เนื้อหา” ที่นำมาเผยแพร่จะต้องมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างการจดจำ นำเสนอได้อย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามจะว่าไปแล้วการทำ Content Marketing อาจจะเห็นผลได้ช้ากว่าการโฆษณา (Advertising) แต่ผลที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ายั่งยืนกว่าและสามารถนำไปแชร์ต่อ บอกต่อ สร้าง Viral ได้ดีอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์หลักของ "Content Marketing" 

จริงๆ แล้วก็คือการขาย, การดึงดูด และรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่จะเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคหรือเสริมสร้างพฤติกรรมของผู้บริโภค มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ดีที่สุด เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริโภคเองก็จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปจูงใจอะไรเค้ามากนัก

 

Great Content is King & Great Distribution is Queen

 

Types of Content  รูปแบบการทำคอนเทนต์

1.Social Media

Social Media เป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกออนไลน์ โดยจะมีการอัพเดทข่าวสาร ตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

2.บทความ

สร้างบทความที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค เน้นให้ความรู้ เกร็ด เคล็ดลับต่างๆ ที่สื่อถึงแบรนด์ โดยสามารถนำเสนอบทความนี้ผ่านทางโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์ วิธีนี้ถือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ได้ผลค่อนข้างดี

3.รูปภาพ / Infographics

เป็นการใช้รูปภาพที่อธิบายรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

4.วิดีโอ

วิดีโอ เป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจ ผู้บริโภคสามารถเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ได้ดี มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงอธิบายได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ

 

Distribution:: ช่องทางการกระจาย Content

ช่องทางในการนำเสนอคอนเทนต์ในปัจจุบันมีมากมายทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งนักการตลาดสามารถนำคอนเทนต์นี้ไปเผยแพร่ยังสื่อต่างๆ ดังนี้

 • 1.นิตยสาร หรือเอกสารแจกฟรี
 • 2.รายการโทรทัศน์, วิทยุ
 • 3.การออกงาน การสัมนา หรือจัดงานอีเวนต์
 • 4.SMS หรือ MMS
 • 5.เว็บไซต์
 • 6.Bloge ให้ความรู้ต่างๆ
 • 7.Email
 • 8.Social Media อย่าง Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram และ Youtube เป็นต้น
 • 9.Chat Application อย่าง Line, WeChat, Skype เป็นต้น
 • 10.Application บน Platform ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mobile App, Facebook Apps, Destop App

Pricing & Plans : ราคาและแพ็กเกจ

Plans
วิเคราะห์และวางแผนเนื้อหา
คิด Caption สำหรับโพสต์
จำนวนโพสต์ทั้งหมด / เดือน 
เนื้อหาประเภท Image contents
เนื้อหาประเภท Carousel contents
เนื้อหาประเภท Video contents
คิดกิจกรรม แคมเปญ / เดือน
*จำนวนสื่อโซเซียลที่โพสต์ / เดือน
Analytics reports
ค่าบริการ / เดือน (ยังไม่รวม VAT)
Basic
Yes
Yes
10 โพสต์
9 โพสต์
1 โพสต์
-
1 ครั้ง
1 สื่อ
Yes
19,000฿
Professional
Yes
Yes
15 โพสต์
13 โพสต์
2 โพสต์
-
1 ครั้ง
1 สื่อ
Yes
29,000฿
Enterprise
Yes
Yes
20 โพสต์
16 โพสต์
3 โพสต์
1 วิดีโอ
2 ครั้ง
1 สื่อ
Yes
39,000฿
Ultimate
Yes
Yes
30 โพสต์
24 โพสต์
4 โพสต์
2 วิดีโอ
2 ครั้ง
1 สื่อ
Yes
49,000฿
รายละเอียดเพิ่มเติม:
 • จำนวนสื่อโซเซียลที่ทางเราบริการโพสต์ ประกอบด้วย : Facebook Page, Instagram, Twitter, Google+, Linkedin, Line@, Pinterest และ Tumblr 
 • เพิ่มจำนวนสื่อโซเซียล คิดราคาเพิ่มสื่อละ 5,000 บาท/เดือน 
เงื่อนไขการให้บริการ Social Media Content Marketing:
 • บริการนี้ไม่รวมการตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของธุรกิจ 
 • บริการนี้ไม่รวมการ Monitor สื่อโซเซียล 
 • บริการนี้ไม่รวม Customer Support หรือ CRM ที่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการที่เกิดจากลูกค้า โดยเจ้าของแบรนด์จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเอง
 • บริษัทจะไม่เผยแพร่ภาพ เสียง หรือกระทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งการชวนเชื่อในรูปแบบโฆษณาตรง
 • ภาพที่ใช้ในการโพสต์ หรือทำโฆษณา จะเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ คุณภาพสูง สำหรับใช้บนสื่อโซเซียลเท่านั้น ไม่รวมการออกแบบภาพสำหรับสื่ออื่นๆ
 • บริษัทจะมีเริ่มดำเนินการหลังจากที่ลูกค้าเตรียมข้อมูลแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้กับทางเราเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการนับจำนวนวันบริการ  30 วัน จะเริ่มนับในวันที่โพสต์เป็นครั้งแรก ไม่ได้นับจากวันที่เตรียมงาน 
 • บริษัทจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้รับค่าบริการรายเดือน หรือเปิดใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน 

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts