Twitter Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล Twitter

What is the Twitter ?

twitter-marketing

Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นระบบการโพสต์หรือเขียนข้อความแบบสั้น หรือเรียกว่า Microblogging (ไมโครบล็อกกิ้ง) ลักษณะเป็นเหมือนการส่ง SMS ชนิดหนึ่ง แต่แทนที่จะส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ แต่ Twitter กลับส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเราสามารถเข้าไปอ่าน SMS นี้ของใครก็ได้.
Twitter Marketing Services
Twitter เป็นช่องทางใหม่ (New Media) ในการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อนกับเพื่อน หรือแม้แต่ืคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน,แสดงสถานะของตัวเองหรืออัพเดตข้อมูลข่าวสารผ่าน Twitter นี้คือเหตุผลประการหนึ่งที่ธุรกิจควรจะใช้ Twitter มาเป็นสื่อกลางเพื่อนให้สามารถสื่อสารและให้บริการลูกค้า รวมทั้งทำการตลาดต่างๆ ให้กับธุรกิจ
 
Twitter Marketing Services : บริการทำการตลาดบน Twitter

1.รายละเอียดของการให้บริการ

Twitter Marketing Servicesวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้าง Account ใน Twitter
Twitter Marketing Servicesสร้าง Twitter Account ที่เหมาะสมกับสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจของลูกค้า เช่น ตั้งชื่อให้สั้นและจำง่าย เป็นต้น
Twitter Marketing Servicesสร้างและปรับแต่ง Theme Twitter ให้เข้ากับสินค้าเเละบริการของธุรกิจ
Twitter Marketing Servicesเพิ่มและปรับแต่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจใน Twitter Account เช่น BIO , Avatar , Website
Twitter Marketing Servicesกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม ทั้งบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Twitter Marketing Servicesติดกล่องแสดงข้อความทวิตเตอร์บนเว็บไซต์
Twitter Marketing Servicesโพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจ เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม,แนะนำสินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น
Twitter Marketing Servicesบริการดูแลและตรวจสอบ Account ใน Twitter เพื่อตอบคำถามและแนะนำรายละเอียดและข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ทั่วไปใน Twitter
Twitter Marketing Servicesรายงานผลการโพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจและสถิติต่างๆอย่างละเอียดทุกสัปดาห์

2.Price & Package ราคาแต่ละแพ็กเกจ

Package
ค่าบริการ
1 Month
-สอบถาม-
3 Months
-สอบถาม-
6 Months
-สอบถาม-
12 Months
-สอบถาม-

3.เงื่อนไขการให้บริการ

Twitter Marketing Services การชำระค่าบริการ ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ

Twitter Marketing Servicesจำนวนการโพสต์ข้อมูลสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจ 8-10 ข้อความ/วัน
Twitter Marketing Servicesการโพสต์ข้อมูลสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจได้สูงสุดไม่เกิน 140 ตัวอักษรต่อการโพสต์ 1 ครั้ง (เป็นข้อจำกัดของ Twitter)
Twitter Marketing Servicesข้อมูลของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจที่จะแสดงบน Twitter ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลเอง
Twitter Marketing Servicesทางเราจะดำเนินการ หลังจากได้ตกลงในรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว
Twitter Marketing Servicesกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน

4.Twitter Marketing: การตลาดบน Twitter เหมาะกับใคร ?

Twitter Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
Twitter Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่าน Twitter เพื่อขยายฐานลูกค้า
Twitter Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้าง Network ของผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการ
Twitter Marketing Servicesเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่มีเวลาในการดูแล

5.ประโยชน์ของการทำการตลาดบน Twitter

Twitter Marketing Servicesการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
Twitter Marketing Servicesทำให้มีคนรู้จักสินค้า,บริการและธุรกิจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
Twitter Marketing Servicesสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Brand Image Building)
Twitter Marketing Servicesใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เช่น การตอบคำถามข้อข้องใจหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
Twitter Marketing Servicesใช้เป็นบริการหลังการขาย (After Sale Service) เช่น สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ
Twitter Marketing Servicesใช้เป็นเครื่องมือในการหาพันธมิตรธุรกิจหรือคู่ค้า (Getting Business Partners)
Twitter Marketing Servicesใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information)
Order Now

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts