เหตุผลว่า ทำไม? จึงควรให้เราดูแลบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ 

 • เรามีความชำนาญในการบริการจัดการระบบโฆษณาทั้ง Facebook, Google และ Youtube 
 • เรามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือระบบโฆษณาทั้ง Facebook, Google และ Youtube 
 • ท่านจะได้รับการวิเคราะห์ธรุกิจ ว่าจะใช้งบในการโฆษณาเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสม 
 • ท่านจะได้รับการบริการ,การดูแล และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี
 • เราปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ (Policy) การลงโฆษณาอย่างเคร่งครัด
 • เราทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา 
 • เรามีรายงานสรุปผลการทำโฆษณาอย่างละเอียดให้ทุกครั้ง

การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

การบริการด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในระบบ Social Media อย่าง Facebook Ads , Youtube Ads และ Search Engine อย่าง Google Adwords ทางเรามีบริการดังต่อไปนี้

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts